Besiktningsman i Stockholm: Din guide till en trygg fastighetsaffär

08 april 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

När du genomför en fastighetsaffär i Stockholm, oavsett om det gäller köp av bostadsrätt, villa eller kommersiell fastighet, är det av stor vikt att du anlitar en professionell besiktningsman. En besiktningsman hjälper dig att identifiera eventuella brister och problem med fastigheten innan du slutför köpet. Detta kan spara dig för både obehagliga överraskningar och oväntade kostnader i framtiden. I den här artikeln tittar vi närmare på rollen som besiktningsman i Stockholm och hur du går tillväga för att välja rätt tjänst för dina behov.

Vad gör en besiktningsman?

En besiktningsman i Stockholm är en expert på att genomföra tekniska undersökningar av byggnader och bostäder. Genom att anlita en besiktningsman får köparen en oberoende och objektiv bedömning av fastighetens skick. Besiktningsmannen granskar byggnadens olika delar såsom tak, väggar, grund, fönster och vattenledningar för att identifiera eventuella skador eller slitage som kan kräva åtgärder. Också installationer för el, värme och ventilation kontrolleras noggrant. Utöver att fastställa byggnadens fysiska skick, tar besiktningsmannen ofta fram en underhållsplan. En sådan plan är väsentlig när du ska budgetera för framtida renoveringar och underhåll. I Stockholm, där byggnadernas ålder kan variera betydligt, är det särskilt viktigt att få en klar bild av vad du som fastighetsägare har att förbereda dig på för att underhålla ditt nya hem eller din nya investering.

besiktningsman stockholm

Val av besiktningsman i Stockholm

När du väljer besiktningsman i Stockholm finns det en hel del att tänka på. Det är avgörande att besiktningsmannen är objektiv, erfaren och certifierad. Du bör försäkra dig om att personen eller företaget som utför besiktningen är ackrediterad av relevanta branschorganisationer och har en god försäkring som skyddar mot eventuella fel i besiktningsprocessen. En bra startpunkt är att fråga efter rekommendationer från vänner och familj, eller att söka information på nätet. Läs omdömen och kundrecensioner för att få en uppfattning om besiktningsmännens arbete och kundservice. Kom ihåg att det kan vara skillnad på besiktningar för olika typer av fastigheter, så det är viktigt att hitta en besiktningsman som har specialiserat sig på just det område som är relevant för dig.

Processen för husbesiktning

När du har valt ut din besiktningsman och bokat in en tid, kommer processen för husbesiktningen i Stockholm att inledas. Besiktningsmannen kommer att gå igenom fastigheten noggrant och dokumentera dess skick. Allt ifrån mindre problem såsom droppande kranar till större frågor som mögel eller konstruktionsfel kommer att noteras i besiktningsprotokollet. Efter genomförd besiktning får du en skriftlig rapport som redogör för byggnadens skick samt rekommendationer för åtgärder. Rapporten är ett viktigt dokument som kan användas i förhandlingar med säljaren om eventuella prisjusteringar eller krav på åtgärder innan köpet avslutas.

Vad händer efter besiktningen?

När besiktningen är avklarad och du har fått din rapport, står du inför beslutet om vad som ska göras härnäst. Om rapporten visar på större problem kan du behöva söka ytterligare råd om vilka åtgärder som är nödvändiga och vad de kan tänkas kosta. Du kan då också behöva förhandla med säljaren om priset eller om vem som ska ansvara för renoveringar. Om fastigheten är i gott skick och inga omedelbara åtgärder behövs kan du känna dig trygg i ditt köp. Men även då är det klokt att ha en långsiktig plan för underhåll och eventuella framtida renoveringar.

Fler nyheter